2009
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: I/1/2009, Z dnia: 19.10.2009, Zmieniana:  

Konsultacje społeczne nad „Programem współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 19.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 19.10.2009 , wersja 1
Numer: II/0/2009, Z dnia: 17.09.2009, Zmieniana:  

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Strzelce Krajeńskie oraz sołectwa Bobrówko do końca 2009 r.
Załączniki:
ogloszenie_2_ir_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 12.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.10.2009 , wersja 1
Numer: I/0/2009, Z dnia: 22.01.2009, Zmieniana:  

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie w 2009 roku.
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 22.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 22.01.2009 , wersja 5
Numer: I/0/2009, Z dnia: 08.01.2009, Zmieniana:  

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2009r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego.
Załączniki:
ogloszenie nr 1-2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 08.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009 , wersja 2
Numer: XXXIII/227/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  

Uchwała Nr XXXIII/227/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009 roku.
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Załączniki:
rozporzadzenie.doc
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
Załączniki:
wzor_umowy.doc
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załączniki:
wzor_oferty.doc
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Załączniki:
wzor_sprawozdania.doc
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 09.01.2009 , wersja 1
Początek strony