Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

   PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
na 2011 rok

luty - 1 kontrola
1. Ocena realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2010 r.

marzec - 1 kontrola
2. Kontrola w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich za 2010 rok.

Sierpień- 1 kontrola
3. Kontrola stanu bezpieczeństwa Gminy Strzelce Krajeńskie (stan dróg i oznakowanie dróg w mieście i gminie)

4. Kontrole doraźnie.

Informacja zatwierdzona przez dnia 05.01.2011 11:02
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.01.2011 11:02. Odsłon 707, Wersja 15
Wersja :   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony